ŁOWCY PRACY
agencja zatrudnienia

 
Jesteśmy firmą zajmującą się rekrutacją i zatrudnianiem osób chętnych do podjęcia pracy. Nasza działalność opiera się na świadczeniu usług w zakresie pracy stałej i tymczasowej, doradztwa personalnego, leasingu pracowniczego oraz wsparciu klienta na różnych etapach produkcji.
 
Zwiększamy również odsetek osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych na umowę o pracę. Podnosimy świadomość pracodawców na temat korzyści gospodarczych i społecznych wynikających z zatrudnienia takich osób.
 
Angażujemy się społecznie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pomagając im w codziennym życiu. Przykładem takich działań jest między innymi akcja LIFE ON, którą zorganizowaliśmy w 2017 roku.
 

Posiadamy certyfikat potwierdzający wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia wydany przez Marszałka Województwa Śląskiego.